Marcatge de l’ou

24 - 05 - 2024

A la Unió Europea (UE), tots els ous de categoria A (ous frescos) que es posen a la venda han de portar obligatòriament un codi imprès sobre la clova que indiqui el sistema de cria de les gallines, el país d’origen de l’ou i la granja de producció.

El seguiment del rastre de l’ou a través de totes les etapes de producció, transformació i distribució s’anomena traçabilitat. La traçabilitat aporta seguretat i eficàcia en el sistema de control dels aliments al llarg de la cadena alimentària i és obligatòria en el model de producció de la UE. Si apareix un problema en qualsevol punt de la cadena en què es troba l’aliment, es disposa d’informació suficient per localitzar la fase en què s’ha produït i les causes que l’han generat, de manera que es poden adoptar mesures correctores i, si cal, retirar el producte del mercat.

En el cas de l’ou, la traçabilitat es controla des de la granja. El codi és imprès a la clova de l’ou amb una tinta aprovada per a l’ús alimentari. Aquest codi identifica la granja d’origen i n’informa les autoritats sanitàries i consumidors. També s’informa del sistema de cria de la gallina, el país d’origen de l’ou i la granja de producció. En el codi s’hi pot afegir informació addicional, com ara la data de consum preferent o la marca comercial.

Si trobem, per exemple, el codi 3ES64010496, què significa?

1r dígit – Codi del sistema de cria de les gallines que marca la qualitat de l’ou
* 0 = Ous de gallines ecològiques
* 1 = Ous de gallines camperoles
* 2 = Ous de gallines criades en sòl
* 3 = Ous de gallines criades en gàbia

2n i 3r dígit – Codi del país d’origen de l’ou
* Codi de l’Estat membre de la Unió Europea del qual procedeixen els ous (ES, en el cas d’Espanya)

Dígits següents – Codi de la granja de producció
* Els dos primers dígits es corresponen amb el codi de la província, els tres següents amb el codi del municipi i la resta, amb el codi de la granja o l’explotació.

Un codi imprès sobre la clova que indica el sistema de cria de les gallines, el país d’origen de l’ou i la granja de producció.