Ous camperols

Ous camperols ‘selecció’

1 x 6

6 OUS CAMPEROLS

Ous frescos de mides diferents

Presentació
6 ous per envàs de cartó
Embalatge
Caixes de cartró de 6 dotzenes
Etiquetatge
Ous envasats i etiquetats segons el Reglament 1169/2011, referent a la informació alimentària facilitada al consumidor.

Ous Mas Casadevall

2 x 6

6 OUS CAMPEROLS

Ous frescos de mides diferents

Presentació
6 ous per envàs de cartó
Embalatge
Caixes de cartró de 9 dotzenes
Etiquetatge
Ous envasats i etiquetats segons el Reglament 1169/2011, referent a la informació alimentària facilitada al consumidor.

Ous camperols a granel

OUS A GRANEL

Ous frescos de mides diferents

Presentació
20 ous per safata de cel·lulosa
Embalatge
Caixes de cartó de 15 dotzenes
Etiquetatge
Ous envasats i etiquetats segons el Reglament 1169/2011, referent a la informació alimentària facilitada al consumidor.

ADREÇA PER A COMANDES:

comandes@ouestany.com