Ous ecològics

Ous ecològics

2 x 6

6 OUS ECOLÒGICS

Ous frescos de mides diferents

Presentació
6 ous per envàs de cartó
Embalatge
Caixes de cartó de 9 dotzenes
Etiquetatge
Ous envasats i etiquetats segons el Reglament 1169/2011, referent a la informació alimentària facilitada al consumidor.

Ous ecològics a granel

OUS A GRANEL

Ous frescos de mides diferents

Presentació
30 ous per safata de cel·lulosa
Embalatge
Caixes de cartó de 15 dotzenes
Etiquetatge
Ous envasats i etiquetats segons el Reglament 1169/2011, referent a la informació alimentària facilitada al consumidor.

ADREÇA PER A COMANDES:

comandes@ouestany.com